Liczba odwiedzin strony: 16498 Osób na stronie: 1
 

Agado. PHU. Żurek J.

 
 
Agado. PHU. Żurek J.
 
Kolejowa 13 lok. 4
43-400 Cieszyn
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 12 poz. 109 - Zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   warunki, tryb i...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 148 - Ustalenie wzoru tablic urzędowych
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru tablic urzędowych. (M.P. z dnia 7 marca 1995 r.) Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje: § 1.  Chronione obszary i twory przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z...